Polityka prywatności

Przekazanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Przekazanie danych na podstawie poniższej polityki prywatności jest wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie
i celu opisanych dalej w niniejszej polityce (czyt. „Jak wykorzystane będę Twoje dane?„).

Przekazanie danych osobowych do serwisu www umożliwia dalsze czynności obsługi Twojego zamówienia / zapytania przez Administratora.

W przypadku nie przekazania danych osobowych lub braku zgody na ich przetwarzanie nie będziemy mogli
z przyczyn organizacyjnych oraz prawnych odpowiedzieć na Twoje zapytanie/ zamówienie/zlecenie.

Zapewniamy, że jako Administrator przestrzegamy polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane przetwarzane są w sposób bezpieczny oraz dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć z korzystania z serwisu www oraz z współpracy z nami.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest:

SLOT Elżbieta Litwa z siedzibą w: 32-020 Wieliczka, ul. Wincentego Pola 20/56, NIP: 6792701074, REGON: 387842727.

 

Jak chronimy Twoje dane?

Wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa danych osobowych, który zapewni skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Firma SLOT Elżbieta Litwa w świetle przepisów o danych osobowych tj. Ustawy o danych osobowych z dn. 10.05.2018 oraz RODO z dn. 27.04.2016 wchodzące w życie 25.05.2018 jest administratorem Twoich danych osobowych, co oznacza, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jak wykorzystywane będą Twoje dane?

Twoje dane osobowe są niezbędne do:

 1. W celu odpowiedzenia na Twoje zapytanie
 2. Zawarcia umowy zakupu oferowanego przez nas towarów i/lub usług
 3. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Np.:
  1. Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  2. Udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

Jakie dane należy nam podać?

W przypadku zapytania:

 • Imię, adres email, telefon

W przypadku zlecenia – dane konieczne do wystawienia faktury:

 • Imię i nazwisko/Nazwę firmy, NIP, adres korespondencyjny, adres email, telefon kontaktowy.

Komu przekazywane są Twoje dane i w jakim celu?

Twoje dane przekazujemy innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu t.j.:

 • Podmiotom prowadzącym działalność kurierską i pocztową – w celu realizacji zamówienia,
 • Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu umożliwienia korzystania z przelewów z przedpłatą lub odroczonym terminem płatności w przypadku zakupienia naszych towarów i/lub usług, dokonywania zwrotów,
 • Podmiotom ubezpieczającym lub nabywającym wierzytelności – w przypadku ustalenia kredytu kupieckiego do odroczonych terminów płatności lub w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie.
 • Podmiotom współpracującym z naszą firmą przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych.

 

Jakie masz prawa?

Na podstawie przepisów RODO masz prawo do ewidencji, edycji a także do usunięcia swoich danych osobowych na żądanie z naszych baz danych. W celu edycji swoich danych należy zalogować się na konto serwisu www oraz przejść do edycji swojego profilu.

Możesz również złożyć do nas wniosek o:

 • Sprostowanie (poprawienie) danych,
 • Usunięcie danych,
 • Ograniczenie przetwarzania,
 • Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • Przekazania danych Tobie lub do innego administratora (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych powyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Pliki cookies

Korzystanie z serwisu www jest jednocześnie zgodą użytkownika na wykorzystanie przez serwis www możliwości COOKIES oraz pamięci lokalnej przeglądarki na urządzeniu użytkownika do przechowywania informacji mających na celu:

 • personalizacji witryny,
 • szybszej autoryzacji,
 • polepszenia dostępu do informacji.

Informujemy jednocześnie, że użytkownik ma zawsze możliwość do zmian warunków wykorzystania plików cookies w ustawieniach przeglądarki.